home polski español english
AMlegal Kancelaria Radców Prawnych, pomoc prawna

Agnieszka Matusik


AMlegal - kancelaria radców prawnychRadca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
Pracowała jako wicekonsul w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Madrycie, gdzie zajmowała się sprawami związanymi z problematyką wizową, pobytem cudzoziemców w Polsce oraz doradztwem prawnym na rzecz obywateli polskich przebywających w Hiszpanii. Współpracowała także z adwokatami oraz sądami hiszpańskimi w zakresie reprezentacji obywateli polskich przed wymiarem sprawiedliwości w Hiszpanii.
Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w tym deweloperów, spółek z rynku nieruchomości, spółek leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawa spółek i prawa budowlanego.  
Świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi transakcyjnej przy nabywaniu udziałów lub akcji podmiotów gospodarczych lub składników majątkowych tych podmiotów. Przygotowuje analizy prawne nieruchomości i podmiotów gospodarczych na potrzeby transakcyjne. Opracowuje opinie prawne w zakresie prawa handlowego, budowlanego i gospodarczego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów hiszpańskojęzycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Prowadziła specjalistyczne językowe szkolenia dla tłumaczy przysięgłych z zakresu prawa.

Języki: polski, hiszpański, angielski.
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Ogorzałek


Asia-11 800Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Ponadto ukończyła szkołę prawa amerykańskiego prowadzoną przez Center for American Law Studies we współpracy z University of Florida, Fredric G. Levin College of Law oraz szkołę prawa brytyjskiego i europejskiego organizowaną we współpracy z Centre for European Legal Studies na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge.
Specjalizuje się w prawie handlowym, finansowym i prawie obrotu nieruchomościami. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym m.in. deweloperów, spółek z rynku nieruchomości, spółek leasingowych, spółek konsultingowych, spółek rynku kapitałowego, biur rachunkowych, funduszy inwestycyjnych.
Świadczy pełną pomoc prawną przy zawieraniu umów kredytu i umów zabezpieczeń, reprezentuje Klientów w negocjacjach z instytucjami finansowymi. Doradza Klientom przy realizacji procesu budowlanego, przygotowuje i opiniuje umowy projektowe, umowy o generalne wykonawstwo i umowy deweloperskie.
Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie fuzji i przejęć (Mergers and Acquisitions). Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach obejmujących rozporządzanie udziałami i majątkiem oraz restrukturyzację majątku. Przygotowywała analizy prawne i podatkowe (due diligence) podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw i nieruchomości na potrzeby transakcyjne. Prowadziła i nadzorowała procesy połączenia, podziału i przekształcenia oraz likwidacji spółek handlowych.

Języki: polski, angielski, niemiecki.
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Małgorzata Saryusz-Wolska


Małgorzata Saryusz-WolskaRadca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Dyplomatyczną w Madrycie oraz Szkołę Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, jak również studia latynoamerykańskie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wolontariusz w jednej z warszawskich fundacji świadczących pomoc prawną osobom potrzebującym.
Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z kapitałem hiszpańskim, świadcząc pełną pomoc prawną z zakresu prawa handlowego, prawa obrotu nieruchomościami i prawa mody. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z kapitałem hiszpańskim), w tym m.in. spółek z rynku nieruchomości, spółek z sektora infrastruktury, spółek budowlanych, spółek odzieżowych, podmiotów z branży FMCG oraz fundacji.
Świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi transakcyjnej przy nabywaniu udziałów lub akcji podmiotów gospodarczych. Przygotowuje analizy prawne nieruchomości i podmiotów gospodarczych na potrzeby transakcyjne. Opracowuje opinie prawne w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych oraz osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Języki: polski, hiszpański, angielski.
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rafał Majkowski


Radca prawny członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Prowadzi obsługę prawną firm. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej na rzecz jednego z największych banków w Polsce. Zajmuje się m.in dochodzeniem roszczeń, nadzorowaniem postępowań egzekucyjnych i upadłościowych przedsiębiorców, restrukturyzacją zadłużeń klientów banków oraz ustanawianiem zabezpieczeń. W ramach konsultacji uczestniczył w opiniowaniu zmian w ustawach dotyczących działalności bankowej, a także brał udział w tworzeniu i zmianach zarządzeń wewnętrznych banku. Dodatkową specjalizację stanowią sprawy dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, w gospodarstwach rolnych, w pracy itp., błędów lekarskich, błędnych decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wywłaszczeń oraz sprawy z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego.

Grzegorz Ziółkowski


Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnią doświadczenie w obsłudze podatkowej firm. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Przygotowuje audyty podatkowe oraz sporządza opinie prawne z zakresu prawa podatkowego. Jest autorem licznych specjalistycznych publikacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.


AMlegal - kancelaria radców prawnych